Halipuu

Brändityö

Elämyspalveluyritys on luomassa digitaalista palvelua ja pyysi meitä auttamaan kasvuvaiheen tukemisessa. Kirkastimme Halipuun bränditarinan, teemat ja pääviestit ja autoimme niiden muotoilemisessa osaksi uutta digipalvelua.

  • Brändin ytimen määrittely
  • Brändin visuaalisen linjan tarkennus
  • Brand book
Huolellinen brändityö tekee kasvuvaiheessa olevan brändin laajentamisesta helpompaa.