Mandatum Life

Sijoitusopas

Mandatum Life ja WWF julkaisivat oppaan, joka auttaa sijoittajia vähentämään sijoitusten hiilijalanjälkeä sijoitustavoitteet huomioiden. Suunnittelimme oppaan ulkoasun ja jäsensimme sisällön houkuttelevaksi.
Riskeistä mahdollisuuksiin – Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan ilmestyi sekä digitaalisesti että printtinä vuonna 2018.