ABL-Laatat

Brändityö

Sisustusalan perheyritys kaipasi apua bränditarinansa kirkastamisessa, muotoilussa ja jalkauttamisessa niin pääviesteiksi kuin markkinointiviestinnän teemoiksi. Yhteistyö on jatkunut erilaisissa inspiroivissa muodoissa.
  • Brändin tarinan ja mission kirkastus
  • Markkinointiviestinnän teemat
  • Pääviestit
  • Brand book
  • Brändikuvat
  • ABL Lab -logon suunnittelu 
“Bränditarina kiteyttää sen, keitä olemme, miksi teemme mitä teemme ja mikä on meidän tapamme puhua, näkyä ja olla.”
– Laura Kokko, viestintäsuunnittelija, ABL-Laatat