Visuaalinen ilmeuudistus

Työn lähtökohdat
Vaikuttajamarkkinointi on viime vuosien aikana ammattimaistunut ja vakiinnuttanut asemansa osana yritysten markkinointipalettia. Suomessa vaikuttaja-alan pioneeri on Indieplace, jolla uuden Kaleva-median kanssa solmitun yhteistyön ansiosta on valmiudet luoda ja mitata vaikuttajamarkkinointia entistä ammattimaisemmin ja monipuolisemmin. Indieplace toivoi, että aitous, ammattimaisuus ja ajanmukaisuus välittyisivät myös yrityksen ilmeestä.
Mitä teimme
Työ alkoi yhteisellä työpajalla, jossa hahmoteltiin kuvalinjaa ja toiveita graafisen ilmeen suhteen. Lisäksi haastattelimme kohderyhmän edustajia. Näiden löydösten pohjalta loimme uuden visuaalisen ilmeen, logon sekä väri- ja fonttipaletin. Ilmeen kulmakiveksi muodostui ajatus rajaamisesta, jota jokainen vaikuttaja ja vaikuttajamarkkinoinnin ammmattilainen käyttää työkalunaan päivittäin. Tämä ajatus toistuu kehysmäisessä logossa.
Yhteistyössä
Indieplace, Mikael Niemi