Brändiuudistus

Työn tavoite
Korkeasaari halusi kirkastaa brändinsä ja ilmeensä uuteen aikaan. Ikonisen matkakohteen tunsivat kaikki, mutta sen monipuoliset tavoitteet eläintensuojelun suhteen eivät olleet yleisölle tuttuja. Saimme tehtäväksemme Korkeasaaren mission uudelleenmäärittelyn, bränditarinan kirjoittamisen sekä viestinnän teemojen määrittelyn. Brändityöhön kuului myös ikonisen logon ja visuaalisen ilmeen uudistaminen, jotta ne paremmin vastaisivat modernin markkinointiviestinnän tarpeita.
Työtavat
Oli alusta asti selvää, että työ tehtäisiin yhteistyössä Korkeasaaren henkilökunnan kanssa. Suunnittelimme ja fasilitoimme workshopit, joissa löytyi yhteinen suunta brändiytimelle, pääviesteille ja visuaaliselle ilmeelle.
Mitä teimme
Uudelleenmäärittelimme Korkeasaaren brändiytimen sekä markkinointiviestinnän teemat. Muotoilimme bränditarinan ja pääviestit. Lisäksi suunnittelimme ja toteutimme Korkeasaaren ilmeuudistuksen ja uuden logon. Työ koottiin innostavaksi ja käytännönläheiseksi brand bookiksi.
Palvelumme
Brändityö, bränditarina, viestinnän teemat, pääviestit, ilmeuudistus, logosuunnittelu, fasilitointi