Fab Magazine

MITÄ TEIMME
Saimme tehtäväksemme päivittää Fab-printtilehden ilmettä ja konseptia. Suomen Tekstiili & Muodin Fab-media tutkii ja tuo esiin suomalaisen tekstiili- ja muotialan kiinnostavimpia ilmiöitä ja etsii alan haasteisiin ratkaisuja. Olemme luoneet ja konseptoineet ensimmäisen Fab-printtilehden jo 2017, mutta tällä kertaa lehti suunniteltiin englanninkieliseksi erikoisnumeroksi kansainväliselle yleisölle. Erikoisnumeron teemana oli suomalaisen tekstiili- ja muotialan vallankumous. Printti ilmestyi helmikuussa 2022, yksittäiset jutut löytyvät myös Fabin digilehdestä.
OIVALLUS
Lehti on moderni yhdistelmä aikakauslehteä ja white paperia. Se kertoo kattavasti esimerkiksi suomalaisista tekstiilikuituinnovaatioista, mutta informatiivista lukukokemusta rytmittävät myös muotikuvat. Tekemistä ohjasi vanha lehdentekijöiden viisaus: kerrotaan vaikeista asioista mahdollisimman helposti ja näytetään “kevyiden” asioiden merkityksellisyys.
PALVELUMME
Lehden konseptointi, visuaalinen suunnittelu, sisällöntuotanto, kuvasuunnittelu, kuvausjärjestely ja stailaus, toimitustyö
KUVAT
Mikael Niemi