Työhyvinvoinnin startti -koulutuskonsepti

Työn lähtökohdat
Suomi on täynnä kiireisiä yrittäjiä ja työntekijöitä, jotka eivät ehdi kehittää työhyvinvointia, vaikka juuri jatkuvan kiireen ja kuormituksen takia syytä olisi. Saimme TYÖ2030-ohjelmalta tehtäväksemme konseptoida matalan kynnyksen työhyvinvointikoulutuksen Etelä-Savon ELY-keskuksessa kokeillun pilotoinnin (Hyvän Työn Spurtti) pohjalta. Saimme ELY:n asiantuntijan tekemän materiaalin työmme pohjaksi, meidän tehtävämme oli jäsentää ja konseptoida se innostavaan ja kaikkialla toimivaan muotoon. Koulutuskonsepti kuuluu TYÖ2030-ohjelmaan, joka oli osa Sanna Marinin hallitusohjelmaa.
Mitä teimme
Lähdimme liikkeelle tutustumalla pilotoinnin tuloksiin ja haastattelemalla sekä koulutukseen osallistuneita että potentiaalisia tulevia koulutuksen järjestäjiä. Tarkoituksena oli kehittää koulutusta niin, että siihen olisi paitsi helppo osallistua myös järjestää. Haastatteluiden perusteella päädyimme Howspace-alustalla tapahtuvaan vertaiskoulutukseen. Kolmen viikon kokonaisuuteen sisältyy kuusi fasilitaattorin vetämää lyhyttä verkkotapaamista, ja muuten työhyvinvointiaiheisiin kysymyksiin voi vastata ja asiantuntijan videoita katsoa silloin, kun itselle parhaiten sopii. Tärkeä oivallus oli tuoda koulutukseen saman alan vertaisryhmän tuki, jotta keskustelijat pääsivät kehittämään työhyvinvointiaan myös vertaisten kokemusten kautta. Lopuksi testasimme konseptia järjestämällä ja fasilitoimalla kaksi viheralan Työhyvinvoinnin startti -koulutusta syksyllä 2022 ja keväällä 2023.
Asiakkaan sanoin
”Gut Studion asiakaslähtöisyys, asiantuntemus ja hyvä energia siivitti koko projektia. Konseptoinnin prosessi eteni johdonmukaisesti ja aikataulussa, joka oli paikoitellen haastava. Saatoimme luottaa siihen, että hommat paitsi hoidetaan myös asiakasta kuunnellaan. Lopputulos on innostava, antoisa ja tiivis koulutuskonsepti, josta saatu palaute on ollut hyvä, sekä selkeä käsikirja sen järjestäjille. Lähtisin yhteistyöhön guttilaisten kanssa toistekin.” – Laura Sarparanta, työelämän kehittämiskonsultti, TYÖ2030 ohjelma
Yhteistyössä
Laura Sarparanta ja Sanna Kulmala / TYÖ2030, Janne Kaltiainen / TTL, Tuomo Vainikainen / VYRA, Tiia Naskali /VYL